NỔI GIẢM PVC THÀNH CÔNG 


noi-giam-pvc-TC-(1).jpg

BẢNG GIÁ NỐI GIẢM PVC THÀNH CÔNG

Áp dụng từ ngày 02/11/2021 đến khi có giá mới
Quy cách sản phẩm ĐVT  Đơn giá (VNĐ/cái) 
Nối giảm  PVC  N27 - 21
(nhựa Thành Công)
cái           1.490
Nối giảm  PVC  N34 - 21
(nhựa Thành Công)
cái           2.120
Nối giảm  PVC  N34 - 27
(nhựa Thành Công)
cái           2.140
Nối giảm  PVC  N42 - 21
(nhựa Thành Công)
cái           2.780
Nối giảm  PVC  N42 - 27
(nhựa Thành Công)
cái           2.780
Nối giảm  PVC  N42 - 34
(nhựa Thành Công)
cái           2.780
Nối giảm  PVC  N49 - 21
(nhựa Thành Công)
cái           2.970
Nối giảm  PVC  N49 - 27
(nhựa Thành Công)
cái           2.980
Nối giảm  PVC  N49 - 34
(nhựa Thành Công)
cái           3.000
Nối giảm  PVC  N49 - 42
(nhựa Thành Công)
cái           3.290
Nối PVC  PVC  N60 - 21
(nhựa Thành Công)
cái           4.220
Nối giảm  PVC  N60 - 27
(nhựa Thành Công)
cái           4.220
Nối giảm  PVC  N60 - 34
(nhựa Thành Công)
cái           4.220
Nối giảm  PVC  N60 - 42
(nhựa Thành Công)
cái           4.220
Nối giảm  PVC  N60 - 49
(nhựa Thành Công)
cái           4.220
Nối giảm  PVC  N76 - 34
(nhựa Thành Công)
cái           8.210
Nối giảm  PVC  N76 - 42
(nhựa Thành Công)
cái           8.210
Nối giảm  PVC  N76 - 49
(nhựa Thành Công)
cái           8.210
Nối giảm  PVC  N76 - 60
(nhựa Thành Công)
cái           8.210
Nối giảm  PVC  N90 - 27
(nhựa Thành Công)
cái           9.350
Nối giảm  PVC  N90 - 34
(nhựa Thành Công)
cái           9.350
Nối giảm  PVC  N90 - 42
(nhựa Thành Công)
cái           9.690
Nối giảm  PVC  N90 - 49
(nhựa Thành Công)
cái           9.690
Nối giảm  PVC  N90 - 60
(nhựa Thành Công)
cái           9.690
Nối giảm  PVC  N90 - 76
(nhựa Thành Công)
cái           9.820
Nối giảm  PVC  N110 - 34
(nhựa Thành Công)
cái           1.850
Nối giảm  PVC  N110 - 42
(nhựa Thành Công)
cái          18.150
Nối giảm  PVC  N110 - 49
(nhựa Thành Công)
cái          18.250
Nối giảm  PVC  N110 - 60
(nhựa Thành Công)
cái          18.250
Nối giảm  PVC  N110 - 75
(nhựa Thành Công)
cái          18.250
Nối giảm  PVC  N110 - 76
(nhựa Thành Công)
cái          18.250
Nối giảm  PVC  N110 - 90 SG
(nhựa Thành Công)
cái          18.250
Nối giảm  PVC  N114 - 34
(nhựa Thành Công)
cái          16.030
Nối giảm  PVC  N114 - 42
(nhựa Thành Công)
cái          16.030
Nối giảm  PVC  N114 - 49
(nhựa Thành Công)
cái          16.030
Nối giảm  PVC  N114 - 60
(nhựa Thành Công)
cái          16.030
Nối giảm  PVC  N114 - 76
(nhựa Thành Công)
cái          16.030
Nối giảm  PVC  N114 - 90
(nhựa Thành Công)
cái          16.030
Nối giảm  PVC  N140 - 90
(nhựa Thành Công)
cái          30.430
Nối giảm  PVC  N140 - 110
(nhựa Thành Công)
cái          30.430
Nối giảm  PVC  N140 - 114
(nhựa Thành Công)
cái          31.050
Nối giảm  PVC  N160 - 90
(nhựa Thành Công)
cái          31.050
Nối giảm  PVC  N160 - 110
(nhựa Thành Công)
cái          43.470
Nối giảm  PVC  N160 - 140
(nhựa Thành Công)
cái          43.470
Nối giảm  PVC  N168 - 90
(nhựa Thành Công)
cái          43.470
Nối giảm  PVC  N168 - 114
(nhựa Thành Công)
cái          43.470
Nối giảm  PVC  N168 - 140
(nhựa Thành Công)
cái          43.470
Nối giảm  PVC  N200 - 110
(nhựa Thành Công)
cái        123.120
Nối giảm  PVC  N200 - 114
(nhựa Thành Công)
cái        123.120
Nối giảm  PVC  N200 - 140
(nhựa Thành Công)
cái        123.120
Nối giảm  PVC  N200 - 160
(nhựa Thành Công)
cái        123.120
Nối giảm  PVC  N200 - 168
(nhựa Thành Công)
cái        123.120
Nối giảm  PVC  N200 - 90
(nhựa Thành Công)
cái        120.960
Nối giảm  PVC  N200 - 90 Miền Bắc
(nhựa Thành Công)
cái        120.960
Nối giảm  PVC  N220 - 140
(nhựa Thành Công)
cái        129.280
Nối giảm  PVC  N220 - 160
(nhựa Thành Công)
cái        130.920
Nối giảm  PVC  N220 - 168
(nhựa Thành Công)
cái        132.000

Ghi chú: Đơn giá trên không bao gồm thuế VAT và vận chuyển.
 

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó .
 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.
 

CÔNG TY  TNHH  VẬT  LIỆU  XÂY  DỰNG  AN  LỢI
Add:   242/5  Bà Hom,  Phường 13,  Quận 6,  TP. Hồ Chí Minh 
Mobile: 0983 069 428 (Zalo)   
Tel: 028 6253 8515 - 6293 3940 

Email: anloico@gmail.com                 Website: anloico.com.vn