CTY TNHH VLXD AN LỢI LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG XỐP BẢO ÔN SUPERLON MALAYSIA  TPHCM 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG XỐP BẢO ÔN SUPERLON MALAYSIA
 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CUỘN CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CUỘN CÁCH NHIỆT PHỦ 1 MẶT KEO SUPERLON MALAYSIA 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CUỘN CÁCH NHIỆT 1 MẶT KEO VÀ 1 MẶT NHÔM SUPERLON MALAYSIA

 


ỐNG XỐP CÁCH NHIỆT SUPERLON 
 

ỐNG XỐP BẢO ÔN SUPERLON 

 

Qui cách: dài 183 cm/ống

Đường kính: từ d6 đến d165  

Độ dày ống: 10mm/ 13mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 38mm

Xuất xứ
Superlon Malaysia

 

BẢNG GIÁ ỐNG XỐP CÁCH NHIỆT SUPERLON 
 

 

BẢNG GIÁ XỐP BẢO ÔN CÁCH NHIỆT SUPERLON (DẠNG ỐNG) 

 

ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON  -  DÀY 10MM
 
Sản Phẩm Đường Kính Ống x Độ dày  Đơn giá   Số Ống / Thùng
 (VNĐ/Ống) 
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø6 x 10mm          8.400  156
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm   Ø10 x 10mm          9.400  120
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø13 x 10mm        12.000  100
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø16 x 10mm        13.800  90
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø19 x 10mm        14.600  72
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø22 x 10mm        15.800  64
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø25 x 10mm        17.500  56
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø28 x 10mm        18.400  49
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø35 x 10mm        25.000  36
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø42 x 10mm        30.800  30
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø48 x 10mm        34.400  28
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø54 x 10mm        38.400  21
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø60 x 10mm        42.100  20
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø76 x 10mm        53.000  18
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø89 x 10mm        58.800  16
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø114 x 10mm      135.000  14
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø140 x 10mm      166.300  10
       
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON -  DÀY 13MM    
Sản Phẩm Đường Kính Ống x Độ dày  Đơn giá     Số Ống / Thùng
 (VNĐ/Ống) 
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø6 x 13mm        11.900  110
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø10 x 13mm        13.800  90
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø13 x 13mm        16.300  72
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø16 x 13mm        19.800  63
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø19 x 13mm        21.600  56
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø22 x 13mm        24.300  48
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø25 x 13mm        26.900  42
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø28 x 13mm        29.400  36
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø35 x 13mm        34.100  30
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø42 x 13mm        45.000  25
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø48 x 13mm        51.300  20
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø54 x 13mm        57.500  20
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø60 x 13mm        65.000  18
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø76 x 13mm        80.000  12
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø89 x 13mm        92.500  12
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø114 x 13mm      187.500  12
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø140 x 13mm      212.500  8
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø165 x 13mm      225.000  8
       
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON  DÀY 19MM    
Sản Phẩm Đường Kính Ống x Độ dày  Đơn giá     Số Ống / Thùng
 (VNĐ/Ống)  
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø6 x 19mm        22.500  49
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm   Ø10 x 19mm        26.300  42
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm   Ø13 x 19mm        30.000  36
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm   Ø16 x 19mm        35.000  36
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø19 x 19mm        37.500  30
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø22 x 19mm        41.300  25
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø25 x 19mm        47.500  20
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø28 x 19mm        52.500  20
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø32 x 19mm        57.500  20
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm   Ø35 x 19mm        61.300  16
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø42 x 19mm        71.300  16
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø48 x 19mm        83.800  15
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø54 x 19mm        92.500  12
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø60 x 19mm      106.300  12
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø76 x 19mm      135.000  8
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø89 x 19mm      150.000  8
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø114 x 19mm      300.000  6
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø140 x 19mm      337.500  6
       
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON -  DÀY 25MM    
Sản Phẩm Đường Kính Ống x Độ dày  Đơn giá   Số Ống / Thùng
 (VNĐ/Ống) 
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø10 x 25mm        46.300  30
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø13 x 25mm        53.800  24
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø16 x 25mm        60.000  20
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø19 x 25mm        66.300  20
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø22 x 25mm        73.800  18
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø28 x 25mm        82.500  16
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø35 x 25mm        96.300  12
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm   Ø42 x 25mm     110.000  12
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø48 x 25mm      122.500  10
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø54 x 25mm      147.500  9
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø60 x 25mm      152.500  9
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm   Ø76 x 25mm      187.500  8
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm   Ø89 x 25mm      225.000  6
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø114 x 25mm      400.000  4
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm   Ø140 x 25mm      475.000  3
       
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON -  DÀY 32MM    
Sản Phẩm Đường Kính Ống x Độ dày Đơn giá     Số Ống / Thùng
 (VNĐ/Ống)  
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm   Ø16 x 32mm    102.500  12
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø19 x 32mm     115.000  12
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm   Ø22 x 32mm     128.800  9
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø28 x 32mm      137.500  9
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø35 x 32mm      160.000  9
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø42 x 32mm      180.000  9
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø48 x 32mm      203.800  8
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø54 x 32mm      240.000  8
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø60 x 32mm      262.500  6
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø76 x 32mm      315.000  4
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø89 x 32mm      365.000  4
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm  Ø114 x 32mm      518.800  4
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm   Ø140 x 32mm         670.000  3
       
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON -  DÀY 38MM
     
Sản Phẩm Đường Kính Ống x Độ dày  Đơn giá     Số Ống / Thùng
 (VNĐ/Ống)  
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon  - 183cm Ø60 x 38mm       371.200 6
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon  - 183cm Ø76 x 38mm       499.200 4
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm Ø89 x 38mm       576.000 4
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm Ø114 x 38mm       762.000 3
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm Ø140 x 38mm    1.003.300 3
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon - 183cm Ø165 x 38mm    1.270.000 3Bảng giá có hiệu lực từ Tháng 01 / 2023 đến khi có thông báo mới.

https://www.youtube.com/watch?v=VGo5Me6NXXE


https://www.youtube.com/watch?v=Vfb0g3meS_E


https://www.youtube.com/watch?v=Pk2TCVN3KRQ


 

Trong trường hợp Qúy khách ở các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung hoặc miền Tây, chúng tôi hỗ trợ giao ra chành xe đi tỉnh đó hoặc gửi bưu điện, nhà xe , ... (trong phạm vi TP.HCM) theo yêu cầu của Qúy khách.


Đối với các khách hàng ở xa trong phạm vi TP.HCM, chúng tôi hỗ trợ đặt xe giao hàng công nghệ (Grab / Go Viet) đến nhận và giao hàng cho Qúy khách, chi phí phát sinh vận chuyển khách hàng tự thanh toán khi nhận hàng.
 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.

 

CÔNG  TY  TNHH  VẬT   LIỆU  XÂY  DỰNG   AN   LỢI
Add:     242/5  Bà Hom,  Phường 13,  Quận 6,  TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 028 6253 8515 028 6293 3940
             Zalo: 0983 069 428 

Email: anloico@gmail.com                   Website: anloico.com.vn