CTY TNHH VLXD AN LỢI LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG XỐP BẢO ÔN SUPERLON MALAYSIA  TPHCM


 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG XỐP BẢO ÔN SUPERLON MALAYSIA
 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CUỘN CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CUỘN CÁCH NHIỆT PHỦ 1 MẶT KEO SUPERLON MALAYSIA 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CUỘN CÁCH NHIỆT 1 MẶT KEO VÀ 1 MẶT NHÔM SUPERLON MALAYSIA

 


ỐNG GEN CÁCH NHIỆT SUPERLON 

 

XỐP BẢO ÔN SUPERLON DẠNG ỐNG

Qui cáchdài 183 cm/ống

Đường kính: từ d6 đến d165  

Độ dày ống: 10mm/ 13mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 38mm

Xuất xứ
Superlon Malaysia


BẢNG GIÁ ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON

ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA -  DÀY 10MM

 

 

 

 

 
Sản Phẩm   Đường Kính Ống Độ Dày ĐƠN GIÁ 
(VNĐ/ỐNG
)
Số Ống / Thùng  

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø6

10mm

        8.400

156

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

 Ø10

10mm

        9.400

120

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø13

10mm

      12.000

100

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø16

10mm

      13.800

90

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø19

10mm

      14.600

72

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø22

10mm

      15.800

64

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø25

10mm

      17.500

56

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø28

10mm

      18.400

49

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø35

10mm

      25.000

36

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø42

10mm

      30.800

30

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø48

10mm

      34.400

28

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø54

10mm

      38.400

21

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø60

10mm

      42.100

20

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø76

10mm

      53.000

18

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø89

10mm

      58.800

16

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø114

10mm

    135.000

14

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø140

10mm

    166.300

10

 

ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA -  DÀY 13MM

 

 

 

 
Sản Phẩm   Đường Kính Ống Độ Dày ĐƠN GIÁ  
(VNĐ/ỐNG
)
Số Ống / Thùng  

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø6

13mm

      11.900

110

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø10

13mm

      13.800

90

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø13

13mm

      16.300

72

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø16

13mm

      19.800

63

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø19

13mm

      21.600

56

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø22

13mm

      24.300

48

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø25

13mm

      26.900

42

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø28

13mm

      29.400

36

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø35

13mm

      34.100

30

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø42

13mm

      45.000

25

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø48

13mm

      51.300

20

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø54

13mm

      57.500

20

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø60

13mm

      65.000

18

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø76

13mm

      80.000

12

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø89

13mm

      92.500

12

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø114

13mm

    187.500

12

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø140

13mm

    212.500

8

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø165

13mm

    225.000

8

 

ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA -  DÀY 19MM

 

 

 

 
Sản Phẩm   Đường Kính Ống Độ Dày ĐƠN GIÁ  
(VNĐ/ỐNG
)
Số Ống / Thùng  

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø6

19mm

      22.500

49

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  

 

Ø10

19mm

      26.300

42

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  

 

Þ 13

19mm

      30.000

36

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  

 

Ø16

19mm

      35.000

36

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø19

19mm

      37.500

30

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø22

19mm

      41.300

25

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø25

19mm

      47.500

20

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø28

19mm

      52.500

20

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø32

19mm

      57.500

20

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  

 

Ø35

19mm

      61.300

16

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø42

19mm

      71.300

16

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø48

19mm

      83.800

15

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø54

19mm

      92.500

12

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø60

19mm

    106.300

12

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø76

19mm

    135.000

8

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø89

19mm

    150.000

8

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø114

19mm

    300.000

6

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø140

19mm

    337.500

6

 

ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA -  DÀY 25MM

 

 

 

 
Sản Phẩm   Đường Kính Ống Độ Dày ĐƠN GIÁ  
(VNĐ/ỐNG
)
Số Ống / Thùng  

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø10

25mm

      46.300

30

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø13

25mm

      53.800

24

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø16

25mm

      60.000

20

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø19

25mm

      66.300

20

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø22

25mm

      73.800

18

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø28

25mm

      82.500

16

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø35

25mm

      96.300

12

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  

 

Ø42

25mm

   110.000

12

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø48

25mm

    122.500

10

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø54

25mm

    147.500

9

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø60

25mm

    152.500

9

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  

 

Ø76

25mm

    187.500

8

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  

 

Ø89

25mm

    225.000

6

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø114

25mm

    400.000

4

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

 Ø140

25mm

    475.000

3

 

ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA -  DÀY 32MM

 

 

 

 
Sản Phẩm   Đường Kính Ống Độ Dày ĐƠN GIÁ  
(VNĐ/ỐNG
)
Số Ống / Thùng  

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

 Ø16

32mm

  102.500

12

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø19

32mm

   115.000

12

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  

 

Ø22

32mm

   128.800

9

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø28

32mm

    137.500

9

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø35

32mm

    160.000

9

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø42

32mm

    180.000

9

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø48

32mm

    203.800

8

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø54

32mm

    240.000

8

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø60

32mm

    262.500

6

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø76

32mm

    315.000

4

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø89

32mm

    365.000

4

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

Ø114

32mm

    518.800

4

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm 

 

 Ø140

 

32mm

    670.000

3

 

ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA -  DÀY 38MM

 

 

   

 

 

 

Sản Phẩm

Đường Kính
Ống

 

Độ Dày

   

ĐƠN GIÁ  
(VNĐ/ỐNG
)

 

Số Ống / Thùng

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø60

 

38mm

   

371.200

 

6

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø76

 

38mm

   

499.200

 

4

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø89

 

38mm

   

576.000

 

4

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø114

 

38mm

   

762.000

 

3

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø140

 

38mm

   

1.003.300

 

3

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø165

 

38mm

   

1.270.000    

 

3

 

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT và vận chuyển

Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/ 01/ 2019 đến khi có thông báo mới.

 

Trong trường hợp Qúy khách ở các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung hoặc miền Tây, chúng tôi hỗ trợ giao ra chành xe đi tỉnh đó hoặc gửi bưu điện, nhà xe , ... (trong phạm vi TP.HCM) theo yêu cầu của Qúy khách.


Đối với các khách hàng ở xa trong phạm vi TP.HCM, chúng tôi hỗ trợ đặt xe giao hàng công nghệ (Grab / Go Viet) đến nhận và giao hàng cho Qúy khách, chi phí phát sinh vận chuyển khách hàng tự thanh toán khi nhận hàng.
 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.

 

CÔNG  TY  TNHH  VẬT   LIỆU  XÂY  DỰNG  AN  LỢI
Add:     242/5  Bà Hom,  Phường 13,  Quận 6,  TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 028 6253 8515 
Zalo: 0326 98 77 98  Hotline: 0983 069 428 

Email: anloico@gmail.com                   Website: anloico.com.vn