CTY TNHH VLXD AN LỢI LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA BÌNH MINH QUẬN 6 TPHCM 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG UPVC BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN


https://www.youtube.com/watch?v=0NS1gqS9NuQ

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN


https://www.youtube.com/watch?v=cm4hinufOoI&t=5s
 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=cm4hinufOoI&t=5s


- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG PPR BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆNTÊ HDPE HÀN NHIỆT (nhựa Bình Minh)
Bảng giá Tê HDPE hàn nhiệt (nhựa Bình Minh)

Áp dụng từ ngày 01-01-2023

 

Quy cách sản phẩm

ĐVT

   

 Đơn giá (VNĐ/cái) 

 Tê HDPE 90 x 4,3 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

57.935

 Tê HDPE 90 x 5,4 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

70.132

 Tê HDPE 90 x 6,7 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

86.902

 Tê HDPE 90 x 8,2 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

105.454

 Tê HDPE 90 x 10,1 x PN16
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

127.050

 

 

   

 

 Tê HDPE 110 x 4,2 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

100.115

 Tê HDPE 110 x 5,3 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

124.509

 Tê HDPE 110 x 6,6 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

152.460

 Tê HDPE 110 x 8,1 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

183.968

 Tê HDPE 110 x 10,0 x PN16
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

221.575

 

 

   

 

 Tê HDPE 125 x 4,8 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

127.050

 Tê HDPE 125 x 6,0 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

156.526

 Tê HDPE 125 x 7,4 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

191.591

 Tê HDPE 125 x 9,2 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

234.788

 Tê HDPE 125 x 11,4 x PN16
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

284.592

 

 

   

 

 Tê HDPE 140 x 5,4 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

163.640

 Tê HDPE 140 x 6,7 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

200.739

 Tê HDPE 140 x 8,3 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

245.461

 Tê HDPE 140 x 10,3 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

299.838

 Tê HDPE 140 x 12,7 x PN16
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

361.838

 

 

   

 

 Tê HDPE 160 x 6,2 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

220.051

 Tê HDPE 160 x 7,7 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

269.346

 Tê HDPE 160 x 9,5 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

329.314

 Tê HDPE 160 x 11,8 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

401.986

 Tê HDPE 160 x 14,6 x PN16
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

488.380

 

 

   

 

 Tê HDPE 180 x 6,9 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

281.543

 Tê HDPE 180 x 8,6 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

347.609

 Tê HDPE 180 x 10,7 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

426.888

 Tê HDPE 180 x 13,3 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

523.954

 Tê HDPE 180 x 16,4 x PN16
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

637.283

 

 

   

 

 Tê HDPE 200 x 7,7 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

432.986

 Tê HDPE 200 x 9,6 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

534.626

 Tê HDPE 200 x 11,9 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

653.545

 Tê HDPE 200 x 14,7 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

796.349

 Tê HDPE 200 x 18,2 x PN16
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

968.629

 

 

   

 

 Tê HDPE 225 x 8,6 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

558.004

 Tê HDPE 225 x 10,8 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

692.677

 Tê HDPE 225 x 13,4 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

850.209

 Tê HDPE 225 x 16,6 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

1.037.236

 Tê HDPE 225 x 20,5 x PN16
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

1.258.303

 

 

   

 

 Tê HDPE 250 x 9,6 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

790.251

 Tê HDPE 250 x 11,9 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

968.629

 Tê HDPE 250 x 14,8 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

1.190.713

 Tê HDPE 250 x 18,4 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

1.460.059

 Tê HDPE 250 x 22,7 x PN16
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

1.768.028

 

 

   

 

 Tê HDPE 280 x 10,7 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

1.011.318

 Tê HDPE 280 x 13,4 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

1.254.746

 Tê HDPE 280 x 16,6 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

1.535.780

 Tê HDPE 280 x 20,6 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

1.878.307

 Tê HDPE 280 x 25,4 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

2.276.736

 

 

   

 

 Tê HDPE 315 x 12,1 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

1.511.895

 Tê HDPE 315 x 15,0 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

1.850.864

 Tê HDPE 315 x 18,7 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

2.281.818

 Tê HDPE 315 x 23,2 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

2.792.559

 Tê HDPE 315 x 28,6 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

3.380.546

 

 

   

 

 Tê HDPE 355 x 13,6 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

2.129.866

 Tê HDPE 355 x 16,9 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

2.619.771

 Tê HDPE 355 x 21,1 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

3.237.742

 Tê HDPE 355 x 26,1 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

3.947.189

 Tê HDPE 355 x 32,2 x PN16
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

4.783.687

 

 

   

 

 Tê HDPE 400 x 15,3 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

2.779.854

 Tê HDPE 400 x 19,1 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

3.438.989

 Tê HDPE 400 x 23,7 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

4.212.978

 Tê HDPE 400 x 29,4 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

5.155.181

 Tê HDPE 400 x 36,3 x PN16
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

6.256.450

 

 

   

 

 Tê HDPE 450 x 17,2 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

3.626.007

 Tê HDPE 450 x 21,5 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

4.436.898

 Tê HDPE 450 x 26,7 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

5.507.872

 Tê HDPE 450 x 33,1 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

6.739.748

 Tê HDPE 450 x 40,9 x PN16
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

8.179.479

 

 

   

 

 Tê HDPE 500 x 19,1 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

4.794.867

 Tê HDPE 500 x 23,9 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

5.934.760

 Tê HDPE 500 x 29,7 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

7.296.227

 Tê HDPE 500 x 36,8 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

8.917.894

 Tê HDPE 500 x 45,4 x PN16
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

10.824.152

 

 

   

 

 Tê HDPE 560 x 21,4 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

5.963.727

 Tê HDPE 560 x 26,7 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

7.358.736

 Tê HDPE 560 x 33,2 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

9.041.386

 Tê HDPE 560 x 41,2 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

11.043.186

 Tê HDPE 560 x 50,8 x PN16
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

13.348.889

 

 

   

 

 Tê HDPE 630 x 24,1 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

7.089.390

 Tê HDPE 630 x 30,0 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

8.707.499

 Tê HDPE 630 x 37,4 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

10.706.249

 Tê HDPE 630 x 46,3 x PN12,5
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

13.020.084

 Tê HDPE 630 x 57,2 x PN16
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

15.728.282

 

 

   

 

 Tê HDPE 710 x 27,2 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

18.584.874

 Tê HDPE 710 x 33,9 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

22.965.558

 Tê HDPE 710 x 42,1 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

28.220.346

 

 

   

 

 Tê HDPE 800 x 30,6 x PN6
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

25.349.016

 Tê HDPE 800 x 38,1 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

31.294.956

 Tê HDPE 800 x 47,4 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

38.516.478

 

 

   

 

 Tê HDPE 900 x 42,9 x PN8
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

42.394.044

 Tê HDPE 900 x 53,3 x PN10
(hàn nhiệt, đối đầu, BM)

cái

   

52.110.828

 

Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
 

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó .
 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.
 

CÔNG  TY  TNHH  VẬT   LIỆU  XÂY  DỰNG  AN  LỢI
Add:     242/5  Bà Hom,  Phường 13,  Quận 6,  TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 028 6253 8515 028 6293 3940
             Zalo: 0983 069 428 

Email: anloico@gmail.com                   Website: anloico.com.vn