CTY TNHH VLXD AN LỢI LÀ NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG VÀ CUỘN AEROFLEX TẠI  TP. HỒ CHÍ MINH
 


Qui cách: Dài 200 cm/ống

Đường kính: từ d6 đến d165
 

Độ dày ống: 6mm/ 10mm/ 13mm/ 16mm/ 19mm/ 22mm/ 25mm/ 32mm/ 38mm/ 42mm/ 45mm/ 50mm
 

Xuất xứAeroflex - Thái Lan
 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX

ỐNG CÁCH NHIỆT AEROFLEX  -  DÀY 6MM

 

 

 

Sản Phẩm

Đường Kính Ống

Độ Dày

 

     

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1/2")

Ø13

6mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5/8")

Ø16

6mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3/4")

Ø19

6mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(7/8")

Ø22

6mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1")

Ø25

6mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/8")

Ø28

6mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/4")

Ø32

6mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-3/8")

Ø35

6mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/2")

Ø38

6mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-5/8")

Ø42

6mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-3/4")

Ø45

6mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-7/8")

Ø48

6mm

 

 

 

 

ỐNG CÁCH NHIỆT AEROFLEX  -  DÀY 9MM

 

 

 

Sản Phẩm

 

Đường Kính Ống

Độ Dày

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1/4")

Ø6

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3/8")

 Ø10

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1/2")

Ø13

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5/8")

Ø16

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3/4")

Ø19

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(7/8")

Ø22

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1")

Ø25

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/8")

Ø28

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/4")

Ø32

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-3/8")

Ø35

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/2")

Ø38

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-5/8")

Ø42

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-3/4")

Ø45

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-7/8")

Ø48

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2")

Ø51

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/8")

Ø54

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/4")

Ø57

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-3/8")

Ø60

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/2")

Ø64

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-5/8")

Ø67

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-7/8")

Ø73

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3")

Ø76

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/8")

Ø80

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/4")

Ø83

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/2")

Ø90

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-5/8")

Ø92

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-7/8")

Ø98

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4")

Ø102

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4-1/8")

Ø105

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4-1/2")

Ø115

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5-1/8")

Ø130

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5-1/2")

Ø140

9mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(6-1/2")

Ø165

9mm

ỐNG CÁCH NHIỆT AEROFLEX  -  DÀY 13MM

 

 

 

Sản Phẩm

 

Đường Kính Ống

Độ Dày

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1/4")

Ø6

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3/8")

 Ø10

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1/2")

Ø13

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5/8")

Ø16

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3/4")

Ø19

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(7/8")

Ø22

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1")

Ø25

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/8")

Ø28

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/4")

Ø32

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-3/8")

Ø35

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/2")

Ø38

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-5/8")

Ø42

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-3/4")

Ø45

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-7/8")

Ø48

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2")

Ø51

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/8")

Ø54

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/4")

Ø57

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-3/8")

Ø60

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/2")

Ø64

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-5/8")

Ø67

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-7/8")

Ø73

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3")

Ø76

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/8")

Ø80

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/4")

Ø83

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/2")

Ø90

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-5/8")

Ø92

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-7/8")

Ø98

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4")

Ø102

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4-1/8")

Ø105

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4-1/2")

Ø115

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5-1/8")

Ø130

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5-1/2")

Ø140

13mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(6-1/2")

Ø165

13mm

ỐNG CÁCH NHIỆT AEROFLEX  -  DÀY 19MM

 

 

 

Sản Phẩm

 

Đường Kính Ống

Độ Dày

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1/4")

Ø6

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3/8")

 Ø10

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1/2")

Ø13

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5/8")

Ø16

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3/4")

Ø19

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(7/8")

Ø22

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1")

Ø25

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/8")

Ø28

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/4")

Ø32

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-3/8")

Ø35

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/2")

Ø38

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-5/8")

Ø42

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-3/4")

Ø45

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-7/8")

Ø48

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2")

Ø51

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/8")

Ø54

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/4")

Ø57

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-3/8")

Ø60

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/2")

Ø64

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-5/8")

Ø67

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-7/8")

Ø73

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3")

Ø76

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/8")

Ø80

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/4")

Ø83

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/2")

Ø90

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-5/8")

Ø92

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-7/8")

Ø98

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4")

Ø102

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4-1/8")

Ø105

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4-1/2")

Ø115

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5-1/8")

Ø130

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5-1/2")

Ø140

19mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(6-1/2")

Ø165

19mm

ỐNG CÁCH NHIỆT AEROFLEX  -  DÀY 25MM

 

 

 

Sản Phẩm

 

Đường Kính Ống

Độ Dày

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1/4")

Ø6

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3/8")

 Ø10

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1/2")

Ø13

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5/8")

Ø16

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3/4")

Ø19

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(7/8")

Ø22

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1")

Ø25

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/8")

Ø28

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/4")

Ø32

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-3/8")

Ø35

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/2")

Ø38

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-5/8")

Ø42

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-3/4")

Ø45

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-7/8")

Ø48

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2")

Ø51

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/8")

Ø54

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/4")

Ø57

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-3/8")

Ø60

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/2")

Ø64

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-5/8")

Ø67

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-7/8")

Ø73

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3")

Ø76

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/8")

Ø80

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/4")

Ø83

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/2")

Ø90

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-5/8")

Ø92

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-7/8")

Ø98

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4")

Ø102

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4-1/8")

Ø105

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4-1/2")

Ø115

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5-1/8")

Ø130

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5-1/2")

Ø140

25mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(6-1/2")

Ø165

25mm

ỐNG CÁCH NHIỆT AEROFLEX  -  DÀY 32MM

 

 

 

Sản Phẩm

 

Đường Kính Ống

Độ Dày

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3/8")

 Ø10

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1/2")

Ø13

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5/8")

Ø16

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3/4")

Ø19

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(7/8")

Ø22

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1")

Ø25

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/8")

Ø28

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/4")

Ø32

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-3/8")

Ø35

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/2")

Ø38

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-5/8")

Ø42

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-3/4")

Ø45

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-7/8")

Ø48

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2")

Ø51

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/8")

Ø54

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/4")

Ø57

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-3/8")

Ø60

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/2")

Ø64

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-5/8")

Ø67

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-7/8")

Ø73

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3")

Ø76

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/8")

Ø80

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/4")

Ø83

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/2")

Ø90

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-5/8")

Ø92

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-7/8")

Ø98

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4")

Ø102

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4-1/8")

Ø105

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4-1/2")

Ø115

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5-1/8")

Ø130

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5-1/2")

Ø140

32mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(6-1/2")

Ø165

32mm

ỐNG CÁCH NHIỆT AEROFLEX  -  DÀY 38MM

 

 

 

Sản Phẩm

 

Đường Kính Ống

Độ Dày

 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1/2")

Ø13

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5/8")

Ø16

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3/4")

Ø19

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(7/8")

Ø22

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1")

Ø25

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/8")

Ø28

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/4")

Ø32

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-3/8")

Ø35

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-1/2")

Ø38

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-5/8")

Ø42

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-3/4")

Ø45

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(1-7/8")

Ø48

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2")

Ø51

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/8")

Ø54

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/4")

Ø57

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-3/8")

Ø60

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-1/2")

Ø64

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-5/8")

Ø67

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(2-7/8")

Ø73

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3")

Ø76

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/8")

Ø80

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/4")

Ø83

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-1/2")

Ø90

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-5/8")

Ø92

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(3-7/8")

Ø98

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4")

Ø102

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4-1/8")

Ø105

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(4-1/2")

Ø115

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5-1/8")

Ø130

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(5-1/2")

Ø140

38mm

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm

(6-1/2")

Ø165

38mm

ỐNG CÁCH NHIỆT AEROFLEX  -  DÀY 50MM

 

 

 

Sản Phẩm

 

Đường Kính Ống

Độ Dày