GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG UPVC ĐỆ NHẤT


 

VẬT LIỆU

Ống nhựa PVC cứng được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo

 

LĨNH VỰC ÁP DỤNG:

Thích  hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước trong các ứng dụng:


-    Phân phối nước uống.

-   Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.

-    Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.

-    Hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..


THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG UPVC ĐỆ NHẤT
Theo tiêu chuẩn TCVN 6151 tương đương tiêu chuẩn ASTM tương đương chuẩn BS 3505


Theo tiêu chuẩn TCVN 6151 tương đương tiêu chuẩn ISO 4422


Bảng giá ống uPVC Đệ Nhất (Áp dụng từ ngày 03/01/2023 đến khi có giá mới)

Quy cách sản phẩm

ĐVT

 Đơn giá (VNĐ/m) 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 21 x 1,7 x PN16

mét

           9.680

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 21 x 3,0 x PN22

mét

        16.170

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 27 x 1,9 x PN16

mét

        13.640

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 27 x 3,0 x PN22

mét

        21.340

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 34 x 2,1 x PN16

mét

        19.140

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 34 x 3,0 x PN18

mét

        27.060

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 42 x 2,1 x PN12

mét

        25.300

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 42 x 3,5 x PN16

mét

        41.910

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 49 x 2,5 x PN12

mét

        33.110

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 49 x 3,5 x PN16

mét

        45.760

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 60 x 2,0 x PN6

mét

        35.090

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 60 x 2,5 x PN10

mét

        41.470

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 60 x 3,0 x PN11

mét

        51.040

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 60 x 4,0 x PN12

mét

        64.240

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 60 x 4,5 x PN16

mét

        75.350

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 63 x 1,9 x PN6

mét

      38.500

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 63 x 3,0 x PN10

mét

      58.520

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 73 x 3,0 x PN8

mét

      63.030

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 75 x 2,2 x PN6

mét

      53.460

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 75 x 3,6 x PN10

mét

      83.930

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 76 x 3,0 x PN8

mét

      63.690

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 76 x 4,5 x PN12

mét

    107.580

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 90 x 2,2 x PN5

mét

        59.620

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 90 x 2,7 x PN6

mét

        77.880

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 90 x 3,0 x PN6

mét

        76.560

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 90 x 3,5 x PN8

mét

        89.210

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 90 x 4,0 x PN9

mét

        98.010

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 90 x 4,3 x PN10

mét

      120.010

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 90 x 5,4 x PN12,5

mét

      145.640

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 90 x 5,5 x PN12,5

mét

      148.940

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 110 x 2,7 x PN5

mét

        93.280

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 110 x 3,2 x PN6

mét

      111.760

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 110 x 4,2 x PN8

mét

      142.890

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 110 x 5,3 x PN10

mét

      177.980

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 110 x 6,6 x PN12,5

mét

      219.010

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 114 x 3,5 x PN6

mét

      109.560

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 114 x 5,0 x PN9

mét

      161.040

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 114 x 7,0 x PN12

mét

      236.170

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 121 x 6,7 x PN12 

mét

    234.630

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 140 x 3,5 x PN5

mét

    142.780

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 140 x 4,1 x PN6

mét

    180.400

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 140 x 5,0 x PN8

mét

    219.010

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 140 x 6,7 x PN10

mét

    284.130

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 140 x 7,5 x PN12

mét

    323.180

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 160 x 4,0 x PN5

mét

    200.090

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 160 x 4,7 x PN6

mét

    234.520

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 160 x 6,2 x PN8

mét

    302.170

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 160 x 7,7 x PN10

mét

    372.460

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 160 x 9,5 x PN12,5

mét

    453.090

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 168 x 4,5 x PN6

mét

    210.760

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 168 x 7,0 x PN9

mét

    339.130

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 168 x 9,0 x PN12

mét

    474.100

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 177 x 9,7 x PN12

mét

    495.550

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 200 x 4,9 x PN5

mét

    304.590

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 200 x 5,9 x PN6

mét

    365.090

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 200 x 7,7 x PN8

mét

    470.910

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 200 x 9,6 x PN10

mét

    578.160

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 200 x 11,9 x PN12,5

mét

    711.810

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 220 x 6,6 x PN6

mét

    419.100

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 220 x 8,7 x PN9

mét

    547.030

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 222 x 9,7 x PN9 

mét

      633.160

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 222 x 11,4 x PN12 

mét

      738.100

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 225 x 5,5 x PN5

mét

      381.040

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 225 x 6,6 x PN6

mét

      458.920

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 225 x 8,6 x PN8

mét

      592.020

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 225 x 10,8 x PN10

mét

      729.850

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 225 x 13,4 x PN12,5

mét

      898.260

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 250 x 6,2 x PN5

mét

      481.140

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 250 x 7,3 x PN6

mét

      564.300

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 250 x 9,6 x PN8

mét

      733.480

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 250 x 11,9 x PN10

mét

      893.200

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 250 x 14,8 x PN12,5

mét

   1.106.160

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 280 x 6,9 x PN5

mét

      599.280

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 280 x 8,2 x PN6

mét

      708.840

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 280 x 10,7 x PN8

mét

      916.080

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 280 x 13,4 x PN10

mét

   1.126.730

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 280 x 16,6 x PN12,5

mét

   1.378.190

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 315 x 7,7 x PN5

mét

    512.270

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 315 x 9,2 x PN6

mét

    632.940

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 315 x 12,1 x PN8

mét

    819.940

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 315 x 15,0 x PN10

mét

 1.003.750

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 315 x 18,7 x PN12,5

mét

 1.135.750

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 355 x 8,7 x PN5

mét

    687.720

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 355 x 10,4 x PN6

mét

    818.180

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 400 x 9,8 x PN5

mét

    855.250

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 400 x 11,7 x PN6

mét

 1.016.510

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 400 x 19,1 x PN10

mét

 1.622.830

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 450 x 11,0 x PN5

mét

 1.113.090

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 450 x 17,2 x PN8

mét

 1.715.890

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 450 x 21,5 x PN10

mét

 2.123.550

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 500 x 12,3 x PN5

mét

   1.950.520

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 500 x 14,6 x PN6

mét

   2.304.170

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 500 x 23,9 x PN10

mét

   3.706.670

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 560 x 17,2 x PN6,3

mét

   3.046.780

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 560 x 26,7 x PN10

mét

   4.645.080

 

 

 

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 630 x 18,4 x PN6

mét

   3.664.980

Ống nhựa Đệ Nhất
uPVC 630 x 30,0 x PN10

mét

   5.862.120

 

Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.

 

https://www.youtube.com/watch?v=u3FDniDvKI4&t=4s

https://www.tiktok.com/@anloico/video/7198078807234874626

https://www.facebook.com/anloico.com.vn/videos/3499118987039876

 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG UPVC ĐỆ NHẤT VÀ PHỤ KIỆN
https://www.anloico.com.vn/Dich-vu/%C4%90ai-ly-phan-phoi-ong-nhua-%C4%90e-Nhat-TPHCM/%C4%90ai-ly-ong-uPVC-%C4%90e-Nhat.aspx


 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN ĐỆ NHẤT VÀ PHỤ KIỆN
https://www.anloico.com.vn/Dich-vu/%C4%90ai-ly-phan-phoi-ong-nhua-%C4%90e-Nhat-TPHCM/%C4%90ai-ly-ong-HDPE-tron-%C4%90e-Nhat.aspx

 

https://www.anloico.com.vn/Dich-vu/%C4%90ai-ly-phan-phoi-ong-nhua-%C4%90e-Nhat-TPHCM/%C4%90ai-ly-ong-PPR-%C4%90e-Nhat.aspx
 

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó .
 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.
 

CÔNG  TY  TNHH  VẬT   LIỆU  XÂY  DỰNG  AN  LỢI
Add:   242/5  Bà Hom,  Phường 13,  Quận 6,  TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 028 6253 8515 028 6293 3940
           Zalo: 0983 069 428 

Email: anloico@gmail.com                 Website: anloico.com.vn