Ống nhựa PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo
 

LĨNH VỰC ÁP DỤNG:

Thích  hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước trong các ứng dụng:


-    Phân phối nước uống.

-    Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.

-    Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.

-    Hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..


THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG UPVC BÌNH MINH
 

Ống u.PVC hệ inch


Tiêu chuẩn BS3505


 

Kích thước danh nghĩa Đường kính ngoài danh nghĩa Chiều dài khớp nối Chiều dài thành ống danh nghĩa, en Chiều dài ống danh nghĩa, Ln
DN/OD DN L Lb PN3,2 PN4 PN5 PN6 PN10  
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
63 63 63 103 - - 1,6 1,9 3 4 6
75 75 63 105 - 1,5 - 2,2 3,6 4 6
90 90 64 115 1,5 - - 2,7 4,3 4 6
110 110 100 118 1,8 - - 3,2 5,3 4 6
140 140 104 128 - - - 4,1 6,7 4 6
160 160 132 137 - 4 - 4,7 7,7 4 6
200 200 182 147 - - - 5,9 9,6 4 6
225 222,5 200 158 - - - 6,6 10,8 4 6
250 250 250 165 - - - 7,3 11,9 4 6
280 280 250 172 - - - 8,2 13,4 4 6
315 315 300 193 - - - 9,2 15 4 6
355 355 310 206 - - - 10 16,9 4 6
400 400 320 218 - - - 12 19,1 4 6
450 450 - 235 - - - 13 21,5 4 6
500 500 - 255 - - - 15 23,9 4 6
560 560 - 273 - - - 16 26,7 4 6
630 630 - 295 - - - 18 30 4 6

 

Lưu ý

- Ống có khớp nối dán keo có từ ống DN 21mm đến DN 220mm.

- Ống có khớp nối gioăng cao su chỉ có từ ống DN 114mm đến Dn 220mm.


Ống uPVC cứng hệ mét
 

Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996)
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG UPVC


 

Kích thước danh nghĩa Đường kính ngoài danh nghĩa Chiều dài khớp nối Chiều dài thành ống danh nghĩa, en Chiều dài ống danh nghĩa, Ln
DN/OD DN L Lb PN3,2 PN4 PN5 PN6 PN10  
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
63 63 63 103 - - 1,6 1,9 3 4 6
75 75 63 105 - 1,5 - 2,2 3,6 4 6
90 90 64 115 1,5 - - 2,7 4,3 4 6
110 110 100 118 1,8 - - 3,2 5,3 4 6
140 140 104 128 - - - 4,1 6,7 4 6
160 160 132 137 - 4 - 4,7 7,7 4 6
200 200 182 147 - - - 5,9 9,6 4 6
225 222,5 200 158 - - - 6,6 10,8 4 6
250 250 250 165 - - - 7,3 11,9 4 6
280 280 250 172 - - - 8,2 13,4 4 6
315 315 300 193 - - - 9,2 15 4 6
355 355 310 206 - - - 10 16,9 4 6
400 400 320 218 - - - 12 19,1 4 6
450 450 - 235 - - - 13 21,5 4 6
500 500 - 255 - - - 15 23,9 4 6
560 560 - 273 - - - 16 26,7 4 6
630 630 - 295 - - - 18 30 4 6


Bảng giá được áp dụng từ ngày 01/07/2023 đến khi thông báo giá mới
 

Quy cách sản phẩm

ĐVT

Đơn giá (VNĐ)

Ống uPVC 21 x 1,3 x PN12 (BM)

mét

                     9.072

Ống uPVC 21 x 1,7 x PN15 (BM)

mét

                     9.720

 

 

                           -  

Ống uPVC 27 x 1,6 x PN12 (BM)

mét

                   12.960

Ống uPVC 27 x 1,9 x PN15 (BM)

mét

                   15.012

 

 

                           -  

Ống uPVC 34 x 1,9 x PN12 (BM)

mét

                   18.792

Ống uPVC 34 x 2,2x PN15 (BM)

mét

                   21.708

 

 

                           -  

Ống uPVC 42 x 1,9 x PN9 (BM)

mét

                   24.408

Ống uPVC 42 x 2,2 x PN12 (BM)

mét

                   27.756

 

 

                           -  

Ống uPVC 49 x 2,1 x PN9 (BM)

mét

                   30.672

Ống uPVC 49 x 2,5 x PN12 (BM)

mét

                   37.044

 

 

                           -  

Ống uPVC 60 x 1,8 x PN6 (BM)

mét

                   34.452

Ống uPVC 60 x 2,5 x PN9 (BM)

mét

                   46.764

 

 

                           -  

Ống uPVC 90 x 1,7 x PN3 (BM)

mét

                   45.036

Ống uPVC 90 x 2,6 x PN6 (BM)

mét

                   72.900

Ống uPVC 90 x 3,5 x PN9 (BM)

mét

                   94.824

 

 

                           -  

Ống uPVC 114 x 2,2 x PN3 (BM)

mét

                   79.272

Ống uPVC 114 x 3,1 x PN6 (BM)

mét

                 109.836

Ống uPVC 114 x 4,5 x PN9 (BM)

mét

                 153.468

 

 

                           -  

Ống uPVC 168 x 3,2 x PN3 (BM)

mét

                 167.940

Ống uPVC 168 x 4,5 x PN6 (BM)

mét

                 228.096

Ống uPVC 168 x 6,6 x PN9 (BM)

mét

                 329.292

 

 

                           -  

Ống uPVC 220 x 4,2 x PN3 (BM)

mét

                 280.368

Ống uPVC 220 x 5,6 x PN6 (BM)

mét

                 372.708

Ống uPVC 220 x 8,3 x PN9 (BM)

mét

                 534.168

Ống uPVC theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996 / ISO 4422:1990 (Hệ mét)

Quy cách sản phẩm

ĐVT

Đơn giá (VNĐ)

Ống uPVC 63 x 1,6 x PN5 (BM)

mét

                   32.508

Ống uPVC 63 x 1,9 x PN6 (BM)

mét

                   37.800

Ống uPVC 63 x 3,0 x PN10 (BM)

mét

                   57.456

 

 

                           -  

Ống uPVC 75 x 1,5 x PN4 (BM)

mét

                   36.828

Ống uPVC 75 x 2,2 x PN6 (BM)

mét

                   52.488

Ống uPVC 75 x 3,6 x PN10 (BM)

mét

                   82.404

 

 

                           -  

Ống uPVC 90 x 1,5 x PN3,2 (BM)

mét

                   44.280

Ống uPVC 90 x 2,7 x PN6 (BM)

mét

                   76.464

Ống uPVC 90 x 4,3 x PN10 (BM)

mét

                 117.828

 

 

                           -  

Ống uPVC 110 x 1,8 x PN3,2 (BM)

mét

                   63.612

Ống uPVC 110 x 3,2 x PN6 (BM)

mét

                 109.728

Ống uPVC 110 x 5,3 x PN10 (BM)

mét

                 174.744

 

 

                           -  

Ống uPVC 140 x 4,1 x PN6 (BM)

mét

                 177.120

Ống uPVC 140 x 6,7 x PN10 (BM)

mét

                 278.964

 

 

                           -  

Ống uPVC 160 x 4,0 x PN4 (BM)

mét

                 196.452

Ống uPVC 160 x 4,7 x PN6 (BM)

mét

                 230.256

Ống uPVC 160 x 7,7 x PN10 (BM)

mét

                 365.688

 

 

                           -  

Ống uPVC 200 x 5,9 x PN6 (BM)

mét

                 358.452

Ống uPVC 200 x 9,6 x PN10 (BM)

mét

                 567.648

 

 

                           -  

Ống uPVC 225 x 6,6 x PN6 (BM)

mét

                 450.576

Ống uPVC 225 x 10,8 x PN10 (BM)

mét

                 716.580

 

 

                           -  

Ống uPVC 250 x 7,3 x PN6 (BM)

mét

                 554.040

Ống uPVC 250 x 11,9 x PN10 (BM)

mét

                 876.960

 

 

                           -  

Ống uPVC 280 x 8,2 x PN6 (BM)

mét

                 695.952

Ống uPVC 280 x 13,4 x PN10 (BM)

mét

              1.106.244

 

 

                           -  

Ống uPVC 315 x 9,2 x PN6 (BM)

mét

                 876.636

Ống uPVC 315 x 15,0 x PN10 (BM)

mét

              1.390.068

 

 

                           -  

Ống uPVC 400 x 11,7 x PN6 (BM)

mét

              1.407.780

Ống uPVC 400 x 19,1 x PN10 (BM)

mét

              2.247.480

 

 

                           -  

Ống uPVC 450 x 13,8 x PN6,3 (BM)

mét

              1.930.176

Ống uPVC 450 x 21,5 x PN10 (BM)

mét

              2.950.452

 

 

                           -  

Ống uPVC 500 x 15,3 x PN6,3 (BM)

mét

              2.375.784

Ống uPVC 500 x 23,9 x PN10 (BM)

mét

              3.639.276

 

 

                           -  

Ống uPVC 560 x 17,2 x PN6,3 (BM)

mét

              2.991.384

Ống uPVC 560 x 26,7 x PN10 (BM)

mét

              4.560.624

 

 

                           -  

Ống uPVC 630 x 19,3 x PN6,3 (BM)

mét

              3.775.140

Ống uPVC 630 x 30,0 x PN10 (BM)

mét

              5.755.536


Ống uPVC theo tiêu chuẩn TCVN 8491-2:2011

Quy cách sản phẩm

ĐVT 

Đơn giá (VNĐ)

Ống uPVC 75 x 1,5 x PN4 (BM)

mét

                   41.904

Ống uPVC 75 x 1,9 x PN5 (BM)

mét

                   48.816

Ống uPVC 75 x 2,3 x PN6 (BM)

mét

                   55.296

Ống uPVC 75 x 2,9 x PN8 (BM)

mét

                   72.144

Ống uPVC 75 x 3,6 x PN10 (BM)

mét

                   89.100

Ống uPVC 75 x 4,5 x PN12,5 (BM)

mét

                 112.428

 

 

                           -  

Ống uPVC 90 x 1,5 x PN3 (BM)

mét

                   50.976

Ống uPVC 90 x 1,8 x PN4 (BM)

mét

                   58.536

Ống uPVC 90 x 2,2 x PN5 (BM)

mét

                   68.364

Ống uPVC 90 x 2,8 x PN6 (BM)

mét

                   79.056

Ống uPVC 90 x 3,5 x PN8 (BM)

mét

                 103.788

Ống uPVC 90 x 4,3 x PN10 (BM)

mét

                 128.628

Ống uPVC 90 x 5,4 x PN12,5 (BM)

mét

                 159.516

 

 

                           -  

Ống uPVC 110 x 1,8 x PN4 (BM)

mét

                   77.004

Ống uPVC 110 x 2,2 x PN5 (BM)

mét

                   87.372

Ống uPVC 110 x 2,7 x PN6 (BM)

mét

                 101.736

Ống uPVC 110 x 3,4 x PN8 (BM)

mét

                 115.668

Ống uPVC 110 x 4,2 x PN10 (BM)

mét

                 162.324

Ống uPVC 110 x 5,3 x PN12,5 (BM)

mét

                 194.076

Ống uPVC 110 x 6,6 x PN16 (BM)

mét

                 239.760

 

 

                           -  

Ống uPVC 125 x 2,5 x PN5 (BM)

mét

                 107.352

Ống uPVC 125 x 3,1 x PN6 (BM)

mét

                 125.712

Ống uPVC 125 x 3,9 x PN8 (BM)

mét

                 148.824

Ống uPVC 125 x 4,8 x PN10 (BM)

mét

                 189.108

Ống uPVC 125 x 6,0 x PN12,5 (BM)

mét

                 238.032

 

 

                           -  

Ống uPVC 140 x 2,3 x PN4 (BM)

mét

                 104.976

Ống uPVC 140 x 2,8 x PN5 (BM)

mét

                 133.488

Ống uPVC 140 x 3,5 x PN6 (BM)

mét

                 157.140

Ống uPVC 140 x 4,3 x PN8 (BM)

mét

                 185.220

Ống uPVC 140 x 5,4 x PN10 (BM)

mét

                 247.752

Ống uPVC 140 x 6,7 x PN12,5 (BM)

mét

                 303.372

 

 

                           -  

Ống uPVC 160 x 2,6 x PN4 (BM)

mét

                 136.404

Ống uPVC 160 x 3,2 x PN5 (BM)

mét

                 178.416

Ống uPVC 160 x 4,0 x PN6 (BM)

mét

                 208.008

Ống uPVC 160 x 4,9 x PN8 (BM)

mét

                 239.868

Ống uPVC 160 x 6,2 x PN10 (BM)

mét

                 310.392

Ống uPVC 160 x 7,7 x PN12,5 (BM)

mét

                 393.876

Ống uPVC 160 x 9,5 x PN16 (BM)

mét

                 483.516

 

 

                           -  

Ống uPVC 180 x 5,5 x PN8 (BM)

mét

                 303.156

Ống uPVC 180 x 6,9 x PN10 (BM)

mét

                 387.288

Ống uPVC 180 x 8,6 x PN12,5 (BM)

mét

                 495.720

Ống uPVC 180 x 10,7 x PN16 (BM)